Tenê, ên ku dilê wan bi agir û azweriya serkeftinê dişewitin, dikarin bi me re bimeşin.