Home TÜM YAZILAREKOLOJİ Ormanlarımızın Yakılması Nasıl Durdurulur

Ormanlarımızın Yakılması Nasıl Durdurulur

by rcadmin

ŞIHO DİRLİK

Toplumların yaşam tarzlarını belirleyen kültürlerin oluşumunda, yaşadıkları coğrafyanın rolü önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafyanın toplum üzerindeki etkilerini incelerken bilimin kullandığı kavramlaştırmalar ve ölçütler ekonomik, stratejik, politik, tarihsel, toplumsal, kültürel vb. şeklinde sürüp gider. Bilimin kavramlaştırmalarına kaynaklık eden coğrafyanın, en genel anlamda fiziki, siyasi ve beşeri olarak üç ana özelliğinden bahsedebiliriz.

Fiziki coğrafya, arazi yapısını (çöller, ovalar, dağlar, nehirler, denizler), iklimsel koşullarını (sıcaklıklar, yağışlar, rüzgârlar) ve doğal kaynakları (bitki örtüsü, hayvanlar, meralar, ekilebilir araziler, sular, madenler, ormanlar, enerji kaynakları vb.) kapsamaktadır.
Buna siyasi coğrafya ve beşeri coğrafyayı da eklemek gerekir.

Bugün Kürdistan coğrafyasına dönük soykırımcı faşist rejim tam bir saldırı başlatmıştır. Tarihi mirası sular altında bırakarak tam bir insanlık suçu işlemektedir. Suları sözde barajlarda toplayarak, coğrafyayı çoraklaştırmaktadır. Coğrafyayı birbirinden koparmaktadır. Barajlar oluşturarak insanları topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Bu sırada bir de yer altı ve yer üstü zenginliklerine el koymak için her yere yol götürerek, coğrafyayı tahrip etmektedir.

Ve de ormanları bilinçli bir şekilde yakarak, ormansızlaştırarak ekolojisini hedeflemektedir. Ormanları yakarak ekosistemini bozmaktadır. Hayvanları katletmekte, flora ve faunayı yok etmektedir. Özcesi, ormanları yakarak havasız bırakmayı hedeflemektedir.

Dikkat edilirse, ormanları yakma, coğrafyayla oynama sistematik olarak sürdürülen bir saldırı niteliğindedir. Yapılanlar sadece münferit yapılmamaktadır. Tam tersine bilinçli bir şekilde hedef gözetilerek yapılan bir soykırım söz konusudur. Soykırım sistematik ve hedef gözeterek yok etmedir. BM soykırımı tarif ederken bir maddesinde “Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek” olarak ele almaktadır. Bu tanıma göre bugün Kürdistan’da TC faşist devletinin ormanlara karşı başlattığı saldırı tam bir soykırım girişimidir.

Özcesi, günlük olarak geliştirilen bu saldırılara karşı yapılması gerekli olan bir şeyler olmalıdır ki, orman yakmalara son verilsin. Bunun bir yolu başta Kürdistan olmak üzere tüm Türkiye halklarını bu yakmalara karşı ayağa kaldırmaktır. Bir başka bir yol ise başta Türkiye ve Kürdistan’daki yeşilciler olmak üzere dünyadaki tüm yeşilci örgütleri ayağa kaldırarak, duyarlılık yaratmak. Her gün saldırıların gerçekleştirilen yerlerde canlı kalkanlar olarak ormanlarımızı savunmak.

Elbette yapılacak başka eylemler ve etkinlikler de olabilir. Ancak görüyoruz ki, faşist rejim yukarıda belirtilenlerin geliştirilmesine izin vermemektedir. Vermeyecektir de. Çünkü yapılan bilinçli ve sistematik olarak yapılmaktadır. Böyle olunca Dersim’de gördüğümüz gibi, ormanı söndürmek için yola çıkanlar durdurulmaktadır, hatta hakaretlere bile maruz kalabilmektedirler.

Yani, yani aklın bize emrettikleriyle bugün TC faşist rejiminin yakma ve yıkmalarının durdurulması zor görülmektedir.

O zaman yapılması gerekli olan tek bir şey kalıyor ki o da aklın emretmediği, duyguların ise kabul etmediği yollara başvurmak. Bu tasvip edilmeyen yolun yöntemi ise en rahat olanıdır. Yani, kısasa kısastır.

BENZER YAZILAR

Yorum Yap