Yüreği ateş ve zafer tutkusuyla yananlar ancak bizimle yürüyebilirler.