Home TÜM YAZILARSTÊRKA CIWAN Toplum karşıtı kapitalizme karşı toplumcu sosyalizm

Toplum karşıtı kapitalizme karşı toplumcu sosyalizm

by rcadmin

BAWER AGIR

Sınıflı sistemlerin sonuncusu ve en acımasızı olan kapitalizm, toplumu her bakımdan büyük bir çaresizlikle ve çözümsüzlükle karşı karşıya getirmektedir. Toplumu oluşturan bireylere bakıldığında hepsinin nefesi kapitalizm kokmaktadır. Herkes bu sistem içinde kendisine yer edinmeye çalışıp, bireysel kurtuluşlarını hedeflemektedir. Kapitalizm öncelikle kendi kültürünü topluma ve bireye yedirip, kendi toplum ve bireyini yaratır. Kapitalizm insana ezmemeyi ve sömürmemeyi değil, ezmeyi ve sömürmeyi öğretir. Çünkü kapitalizm ezerek ve sömürerek egemenliğini devam ettirir. Toplumun tüm gözeneklerine sızarak, toplumsallık adına bir şey bırakmayıp toplumun en temel değerlerini felç edip, çaresiz ve çözümsüz bırakır. Toplumsallık bilinci olmayan kişilikler, bireysel kurtuluşu toplumsal kurtuluşa tercih edip, kapitalizmin ekmeğine yağ sürerler, sistemin devamlılığını sağlarlar.

İnsanın özüne aykırı bir sistem

Kapitalizm insanın özüne aykırı bir sistemdir ve bu sistem var oldukça insan, başta kendisi olmak üzere, doğayı çevreyi her şeyi kirletir ve bununla hastalıklı bir topluma yol açar.
Bilindiği üzere dünya, son aylarda Çin’de ortaya çıktığı iddia edilen ve adı Korona olan bir virüs ile boğuşmaktadır. Bu virüsün geçmişi son 10 yıla dayanmaktadır. Covid-19 olarak tanımlanan virüs daha önce MERS-CoV, SARS-Cov2 virüsünün mutasyona uğramış halidir. 2019 yılında hızla yayılan ve karmaşık bir hal alan virüs, kendi içinde halen mutasyona uğramaktadır. Özellikle yaşlıları ciddi bir şekilde etkiliyor, ölüme yol açıyor. Bu virüs en çok yaşlıları etkilese de, gerçekte kimse güvende değildir. Korku herkesi sarmış, tedavisi ise sözde toplumsal-bireysel karantina, yani evlere kapanmakta görülüyor ya da öyle lanse ediliyor. Eve kapanmak, kendi kendini izole etmek ölüme yeğ tutuluyor.
Kuşkusuz tüm bu bulaşıcı-salgın hastalıkların esas suçlusu ve nedeni mevcut kar-sermaye düzeni, sistem ve yaşam biçimidir. Yani kapitalist modernite güçleridir. Bugün kapitalist modernite güçleri bu virüsü kâra dönüştürme çabasındadır. Hatta birçok nokta da virüsten faydalanarak, toplumu denetime almaya çalışmaktadır. Örneğin salgını, protestoları engellemek için kullandıklarını görebilmekteyiz.

“Kapitalizm gölgesinden faydalanamadığı ağacı bile keser.”

Derler ki, “kapitalizm gölgesinden faydalanamadığı ağacı bile keser.” Gerçekten durum böyledir. Korona gibi ölümcül bir hastalıktan bile fayda sağlamaya ve toplumu hastalık yoluyla kuşatmaya ve sindirmeye çalışmaktadır. Böylelikle egemenliğini sağlama alarak güçlenmeyi hedeflemektedir. Günümüzde muhafazakar politikaların, faşizmin hortalamasının temel nedeni budur. İnsanları ezerek, sömürerek, sırtına basa basa yükselme çabasındadır. Kapitalizm beş yüz yıldır da bunu yapmaktadır. Tabi buna alternatif sistem ise sosyalizmdir.

Alternatif kollektif, komünal ve demokratik sistem

Sosyalizm alternatif sistem olarak, toplumsal yaşamın özüdür. Kollektif yaşamı öngörür. Temelini komünal değerlerden alır. Demokratiktir. Demokratik komünal toplumun bilimsel ifadesi olarak sosyalizm, özgür birey ve devlet olmayan toplumun kurtuluşunu öngören bilimsel bir ideolojidir. Kapitalizmin tersine sosyalizm toplumsallığı esas alır. Zaten özü de budur.
Kapitalist modernitenin topluma dayattığı bireyciliğe karşı toplumsallığı savunmak sosyalizmin ana ilkesidir. Sosyalist toplumu, kapitalist toplumun bir panzehiri olarak görür. Nitekim ortaya çıkan kimi sosyalist toplumlarda bu özellikleri görmek mümkündür. Kapitalist sistemin tüm ambargolarına, saldırılarına rağmen Küba bir örnektir. Özellikle salgın hastalıkla mücadelede dünyadaki birçok ülkeye destek vermiş, sağlık alanında büyük bir katkı sunmuştur. Yine Rojavayê Kurdistan’ı da bu noktada örnek vermek mümkündür. Her ne kadar demokratik sosyalizm her yönleriyle oturtulmamış olsa da tüm imkansızlıklara rağmen Korona gibi bir salgın hastalıkla mücadele etmeyi bilmişlerdir. Tabi bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin başında da toplumsallıkları gelmektedir.
Dolayısıyla sosyalizm, özellikle de demokratik sosyalizm, kapitalist sistemin her açıdan tersidir. Kapitalizm ne kadar toplum karşıtıysa demokratik sosyalizm o kadar toplumcudur.

Sosyalizm toplumcudur

Rêber Apo, kapitalist modernite için şöyle demektedir, “Kapitalist modernitenin ve onun köleleştirici kültürünün temelinde insanı geçmişsiz ve geleceksiz kılarak, anın hayvanca tüketicisi haline getirme vardır. Kapitalist bireyciliğin bu hayvanlaştırıcı yaşam kültürüne karşı demokratik modernite bireyi, altın çağlı geçmiş özlemiyle ütopyalı gelecek umudunu anın demokratik komünal topluluklarında birleştirip, çalışmayı özgürlük sayarak alternatif olmayı başarmak durumundadır. (…) Sosyalizmin kavram düzeyinde toplumculuk olarak kendini açıklaması doğrudur. Yanlış olan ‘kapitalist toplum’ kavramı ve ancak bu toplum biçiminin aşılmasıyla komünizme ulaşılacağıdır. Her şeyden önce çerçevesini çok iyi çizmeden, kapitalist toplum kavramını genel bir toplumsal hakikatmiş gibi değerlendirmekten vazgeçmek gerekir. Kapitalizmi ölümcül derecede bir toplumsal hastalık, kanser türü bir toplumsal urun büyümesi olarak değerlendirmek en doğrusudur.”
Rêber Apo’nun yapmış olduğu bu tanım kapitalizmin gerçek yüzünü, içeriğini her yönüyle açığa vurmaktadır. Dolayısıyla biz gençlerin de bu tanım çerçevesinde yapabileceği en iyi şey toplumsallığını güçlendirmek, komünal ruhu büyütmek ve bu temel esaslar üzerinden mücadele edip, başarıya ulaşmaktır.

BENZER YAZILAR